CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VINACOLAND
Địa chỉ : 94 Hữu Nghị, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : 0932654639 - 08.66856239 - Fax : 08.62837883
Email : phuong.vinacoland@gmail.com - Website : Http://nhadattragop.com.vn